Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov v kontse stoletiia. 1999