Vladimir Nabokov

Periodicals

Key periodicals to which Nabokov contributed (please add to this list if you know of more titles)

Atlantic Monthly
Encounter
The Entomologist
Esquire
Harper's Magazine
The Lepidopterist's News
Nash mir
The New Republic
New Statesman
New York Review of Books
New York Sun
New York Times Book Review
The New Yorker
Novoe russkoe slovo
Novyi zhurnal
Opyty
Partisan Review
Playboy
Poslednie novosti
The Problemist
Psyche
Rossiya i Slavyanstvo
Rul'
Russian Review
Russkie zapiski
Segodnya
Sovremennye zapiski
Vogue
Vozdushnye puti
The Wellesley Magazine
Zhar-ptitsa