Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0004624, Fri, 10 Dec 1999 10:10:17 -0800

Subject
VN Bibliography: Chervinskaya, Ol'ga
Date
Body
Olga Chervinskaya, PUSHKIN NABOKOV AXMATOVA: METAMORFIZM RUSSKOGO
LIRICHESKOGO ROMANA (Chernovitsy 1999) 150pp.

An investigation of genre theory applied to Pushkin's "Evgenii Onegin,"
Nabokov's "Dar" and Axmatova's "Poema bez geroya."