NABOKV-L post 0012091, Sat, 19 Nov 2005 17:03:56 -0800

Subject
Bibiliography: Ukrainian PhD disertation
Date
Body
Проза В.В.Набокова 20-30-х років: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / О.М. Іванова / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.
Аналізується російськомовна проза В.В.Набокова 20-30-х років як метароманна структура з наскрізною темою "мистецтво і художник", визначаються основні етапи її еволюції. Розглядаються особливості набоковської поетики та функції найхарактерніших її прийомів. Показано роль ігрового начала у створенні оригінального художнього світу письменника. Спеціальна увага приділяється постаті героя-митця, її модифікаціям у різних романах 20-30-х років, а також системі жіночих образів. Творчість Набокова досліджується у контексті тогочасної російської та західноєвропейської літератури, уточнено місце письменника-новатора в художній культурі XX століття.