NABOKV-L post 0012076, Thu, 17 Nov 2005 17:44:48 -0800