NABOKV-L post 0018618, Tue, 29 Sep 2009 15:20:47 -0400