Vladimir Nabokov

Voronina, Olga. Otrechenie ot 'Lolity': Literaturnaia traditsiia i moral'naia tsenzura v sovremennoi amerikanskoi kritike. 1999

Author(s)
Bibliographic title
Otrechenie ot 'Lolity': Literaturnaia traditsiia i moral'naia tsenzura v sovremennoi amerikanskoi kritike
Periodical or collection
Nabokovskiy vestnik
Periodical issue
v. 4
Page(s)
173-178
Publication year