Vladimir Nabokov

Skonechnaia, Olga. Cherno-belyi kaleidoskop: Andrei Belyi v otrazheniiakh V. V. Nabokova. 1994

Author(s)
Bibliographic title
Cherno-belyi kaleidoskop: Andrei Belyi v otrazheniiakh V. V. Nabokova
Publisher, city
Periodical or collection
Literaturnoe Obozrenie
Periodical issue
v. 7-8
Page(s)
34-46
Publication year
Comment

Also in V.V. Nabokov: Pro et Contra, 1997, (667-698).