Vladimir Nabokov

Sklyarenko, Alexey. IAgody 'Ady' i iady IAgody: otravleniia u Nabokova i v Sovetskoi Rossii. 2007