Vladimir Nabokov

Sklyarenko, Alexey. Genealogicheskoe drevo iada semeistva Vinov: rol' pushkinskogo 'Anchara' v povesti Turgeneva "Zatish'e" i v Ade Nabokova. 2007