Vladimir Nabokov

Shapiro, Gavriel. Otgoloski Tiuremnykh dosugov V. D. Nabokova v Priglashenii na kazn’. 1999