Bibliographic entries by publisher: Moskva: Izdatel'stvo imeni Sabashnikovykh

This is a list of Bibliography Items for the selected publisher (1 in total).
  • Berberova, Nina, Borodin; Mys Bur'; Povelitel'nitsa; Nabokov i ego "Lolita.", 1998, Moskva: Izdatel'stvo imeni Sabashnikovykh, details