Vladimir Nabokov

Linetski, Vadim. Anti-Bakhtin: Luchshaia Kniga o Vladimire Nabokove. 1994