Vladimir Nabokov

Dolinin, Alexander. Nabokov, Dostoevsky, and "Dostoevskyness". 1999