Vladimir Nabokov

Connolly, Julian W. Nabokov's (re)visions of Dostoevsky. 1999