Bibliographic entries by author: Liukhsemburg, A. M. and Rakhimkulova, G. F.

This is a list of Bibliography Items for the selected author (1 in total).
  • Liukhsemburg, A. M. and Rakhimkulova, G. F., Magistr igry Vivian Van Bok: Igra slov v proze Vladimira Nabokova v svete teorii kalambura, 1996, Rostov-na-Donu: Izd-vo instituta massovykh kommunikatsii, details