Bibliographic entries by author: Iangirov, Rashit

This is a list of Bibliography Items for the selected author (1 in total).
  • Iangirov, Rashit, Iz nabliudenii ob opytakh 'retrogradnogo analiza' i 'zagadkakh perekrestnykh slov' Vladimira Nabokova, no. 23, Novoe Literaturnoe Obozrenie (New Literary Review), 1997, Moscow, details