Кац, Борис. “Exegi monumentum” Владимира Набокова. 2001