Akikusa, Shun'ichiro. Nabokofu yakusu nowa watashi: Jikohonyaku ga hiraku tekusto [Nabokov, Translation is Mine: Self-translation Creates the Text]. 2011