Katz, Boris. Uzh esli nastraivat' muzu na pushkinskii lad...: O vozmozhnom istochnike 'Universitetskoi poemy' Vladimira Sirina-Nabokova. 1996

Author(s)
Bibliographic title

Uzh esli nastraivat' muzu na pushkinskii lad...: O vozmozhnom istochnike 'Universitetskoi poemy' Vladimira Sirina-Nabokova

Publisher, city
Periodical or collection
Novoe Literaturnoe Obozrenie (New Literary Review)
Periodical issue
no. 17
Publication year