Shapiro, Gavriel. Reministsentsii iz Mertvykh dush v Priglashenii na kazn'. 1994