Gurbolikova, Olga Anatolevna. Taina Vladimira Nabokova: Protsess osmysleniia: bibliograficheskie ocherki. 1995