Sklyarenko, Alexey. "Rodoslovnaia poshlosti (noveïshie geneaolicheskie izyskaniia)." 2007