Tolstoi, Iv. "Tropoiu tropa, ili Pochemu ne Nabokov byl avtorom Romana s kokainom." 1995