Serkov, A. I. 'Sorbonnisty' i 'arkhivisty', ili eshche raz ob avtorstve Romana s kokainom. 1997