NABOKV-L post 0011697, Fri, 12 Aug 2005 19:45:30 -0700